Met gekromde tenen in de kerkbanken

Foto: Lingewaard nieuws

Een herder die niet de moeite neemt om de namen van zijn schapen te onthouden, moet niet verbaasd zijn dat de kudde zich van hem afkeert. De viering van de 12e zondag van het jaar in de OLV Tenhemelopneming in Huissen Stad was tenenkrommend.

Lingewaard is terecht trots op een gemeenschap die rijk is aan vrijwilligers die hun schaarse vrijetijd inzetten om de rijke tradities voort te zetten. Verenigingen die volop inzetten om te investeren in verjonging om zo aan de toekomst te kunnen blijven bouwen. Dit betreft vrijwel alle verenigingen, maar deze zondag speciaal het Koor Exotherm en de Gilden, die de namen dragen van twee kerkheiligen, St. Gangulphus en St. Laurentiusgilde Binnen de stad Huissen.

Welkom geheten door een uit volle borst zingend Exotherm koor kwamen de Gilden, met hun kenmerkende tromgeroffel, door de grote deuren de kerk in Huissen Stad binnen. Het gebouw van OLV Tenhemelopneming kon de energie van deze verenigingen nauwelijks bevatten. Het thema van deze zondag “Wees niet bang” kreeg op deze manier bij aanvang een positieve lading. Deze zondag zou niemand uit de kerkgemeenschap meer bang zijn.

Maar helaas, de herder van deze zondag, wist niet alleen keer op keer de geestkracht die opgewekt werd door de vrolijke en inspirerende liederen van Exotherm weg te laten ebben in de muren. De preek gaf eenieder ook ruim voldoende gelegenheid om bij te komen van de drukke zaterdag met Huissens Ontzet en de 7e Exodus Wandeltocht. Een preek in de minst positieve betekenis van het woord.

De voorganger van deze zondag gaf eerst toe de namen van de twee kerkheiligen St. Gangulphus en St. Laurentius niet te kunnen uitspreken. Vervolgens werd de viering afgesloten met het dieptepunt, toen de leden van de Gilden door de voorganger te horen kregen dat hij “niet wist zij waren”. Zo werd een afstand gecreëerd tussen de herder en zijn schapen. Niet alleen de vastberaden mannen van het Gilde, maar ook een groot deel van de betrokken kerkgangers, werden nu ineens bang. Want wat is onze toekomst wanneer je pastor niet meer in de gemeenschap wil investeren?