Schoolbesturen en gemeente willen voor- en vroegschoolse educatie versterken

Foto: Arcadius

Scholen, kinderopvang en gemeente ondertekenden vorige week nieuwe afspraken over de Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE). Hiermee willen ze peuters met een (risico op) taalachterstand nog beter voorbereiden op de overstap naar de basisschool.

Volgens de Wet primair onderwijs moeten schoolbesturen en de gemeente samen afspraken maken over de resultaten van de VVE.

Ontwikkeling stimuleren

Binnen de VVE stimuleren we de ontwikkeling in taal, motoriek, sociaal emotioneel en voorbereidend rekenen. Met de afspraken willen ze de kwaliteit verder verhogen. Ze gaan ook vergelijken hoe de ontwikkeling is bij kinderen in Lingewaard in vergelijking met andere gemeenten. En ze gebruiken de informatie om samen de kwaliteit in de gaten te houden.

Wet primair onderwijs

Volgens de ‘Wet primair onderwijs’ moeten schoolbesturen en de gemeente samen afspraken maken over de resulaten van de VVE. Maar ook de kinderopvang speelt een grote rol in de voorbereiding op school. Daarom maken we nu ook samen met de kinderopvang afspraken. Namens de gemeente tekende de wethouder onderwijs Helga Witjes. Namens de scholen tekenden de schoolbesturen Primair Onderwijs (ATOS, Wonderwijs en SVPO de Linge). Vanuit de kinderopvang ondertekenden de bestuurders van SKAR, Kinderopvang Zonnekinderen en Kinderopvang de Lingewaard de afspraken.

Reacties

Cookieinstellingen