Afschaffen van eigen bijdrage WMO in Lingewaard

Foto: SP Lingewaard

SP Lingewaard -fractievoorzitter Carla Claassen wil de komende Raadsvergadering inzetten op het afschaffen van de eigen bijdrage voor zieken en gehandicapten bij de WMO.

Volgens Claassen worden zieken door de eigen bijdrage twee keer de dupe, allereerst vanwege het persoonlijk leed dat men overkomt door de ziekte of handicap. Maar vervolgens nogmaals door het moeten betalen van een eigen bijdrage. De SP Lingewaard ziet in de begroting van de Gemeente meer dan voldoende ruimte om binnen het sociale domein de afschaffing van de eigen bijdrage op te vangen.

Het afschaffen van de eigen bijdrage zou, volgens Claassen, kunnen leiden tot een toename van de vraag, omdat zogenaamde “zelf-betalers” er nu voor kiezen om geen beroep te doen op de WMO. Immers de WMO belemmert de keuzevrijheid en zeggenschap. Deze mensen zouden bij het afschaffen van de eigen bijdrage nu wel kunnen kiezen voor een beroep op de WMO.

De Raadsvergadering is donderdag 29 juni en begint al om 16 uur vanwege de jaarstukken en kadernota.

Bron : SP Lingewaard