Voorlichting op OBC Huissen over georganiseerde criminaliteit

Foto: OBC Huissen

Op woensdag 3 november en donderdag 4 november verzorgen #Leerlingalert en Platform Veilig Ondernemen Oost-Nederland bijeenkomsten met het thema: de maatschappij weerbaar maken tegen ondermijnende criminaliteit.

Doelgroepen zijn leerlingen van de school, ouders, docenten, ondernemers, en bewoners van het buitengebied.

De Gemeente Lingewaard wil de risico’s van vermenging van de onderwereld met de bovenwereld zo breed mogelijk onder de aandacht brengen. Dat is de gedachte achter een totaalprogramma waarvoor OBC Huissen de schooldeuren opent.

Verleidelijk

Burgemeester Nelly Kalfs: “Met vijftien burgemeesters, politie, justitie en de belastingdienst in Gelderland-Midden hebben we afgesproken de vermenging van onder- en bovenwereld aan te pakken. Hiervoor hebben we het Programma Samen Weerbaar. Deze tweedaagse maakt hiervan onderdeel uit. Ik vind het heel belangrijk dat onze inwoners, ondernemers en jongeren de risico’s van criminele activiteiten kennen. De verleiding om met criminele activiteiten snel en veel geld te verdienen is groot. Maar veel mensen zijn zich niet bewust van de gevolgen. Daarom is het belangrijk nee te zeggen tegen criminelen. Ik hoop dat veel inwoners en ondernemers van Lingewaard gebruik maken van de uitnodiging om dit programma te bezoeken.”

Leerlingen voorbereiden op de toekomstcriminaliteit

OBC Huissen is gastheer van het programma. Janine Klein Willink, directeur: “De school is de wereld en de wereld is de school is ons uitgangspunt. Met deze tweedaagse halen we een stukje wereld naar binnen en bereiden we zo onze leerlingen voor op de toekomst. We bieden zowel alle leerlingen, als onze medewerkers en de ouders/verzorgers een bewustwordingsles van #Leerlingalert aan. Daarnaast willen we graag een maatschappelijke bijdrage leveren aan onze omgeving. Dit programma is namelijk van belang voor onze samenleving.”
Programmaleider van #Leerlingalert Petra van den Berg: “Jongeren zijn door criminelen eenvoudig te verleiden voor hun duistere activiteiten. Dat is zorgelijk en dat willen we stoppen. Bij elke les op elke school merken we dat er al meerdere leerlingen zijn benaderd voor het verrichten van strafbare activiteiten.”
De leerlingen brengen naast de les een bezoek aan de Ondermijningscontainer van Bureau Drugszaken, die inzicht biedt in het proces en de risico’s van de productie van hennep, XTC, en cocaïnewasserij.
Kijk alvast naar de video over het Veiligheidsnetwerk Oost-Nederland.

Inwoners en ondernemers van het buitengebied

Donderdagochtend 4 november start het programma om 07.30 uur met een ondernemersontbijt.
Op donderdagavond is er om 19.30 uur een informatieve bijeenkomst voor bewoners en ondernemers uit het buitengebied van Lingewaard. Deze bijeenkomsten worden verzorgd door Platform Veilig Ondernemen OostNederland (PVO). Anton Jansen, manager van PVO Oost-Nederland: “Aan de hand van voorbeelden tonen we aan dat de georganiseerde misdaad dichterbij is dan je denkt en je het pas gaat zien als je het door hebt.”

Aanmelden

Aanmelden voor het ondernemersontbijt of de avond voor het buitengebied kan via [email protected]. Ook op donderdag kunnen deelnemers van de bijeenkomsten de Ondermijningscontainer bezoeken.

Reacties

Cookieinstellingen