Nieuws over nieuwbouw IKC Het Sterrenbos

Foto: IKC Het Sterrenbos

Op 29 juni 2021 koos het college van burgemeester en wethouders voor nieuwbouw van IKC Het Sterrenbos in Huissen op de huidige locatie. Het oude gebouw blijft in gebruik tijdens de nieuwbouw.

Op die manier is er geen tijdelijke huisvesting nodig. Hierbij kan ervoor gezorgd worden dat leerlingen altijd veilig van en naar school kunnen gaan en is er ook grote aandacht voor de mogelijke geluidsoverlast tijdens de bouw. Lees het artikel van 9 juli 2021.

Massastudie

Stedenbouwkundig bureau SVP heeft onderzocht hoe de gebouwen op het huidige terrein passen. Dit heet een massastudie. Deze massastudie is op 24 november 2021 gepresenteerd aan de gemeenteraad. In januari informeert de gemeente de omwonenden, ouders en andere geïnteresseerden hierover.

Verdere uitwerking en jouw inbreng

De gemeente en het schoolbestuur betrekken geïnteresseerden graag bij de verdere uitwerking van het ontwerp. Vanaf 10 januari vind je op de website van de gemeente een filmpje met uitleg over de massastudie. Op 17 januari is er een digitale informatieavond zijn waar je vragen kunt stellen. Omwonenden en andere betrokkenen ontvangen hiervoor een persoonlijke uitnodiging.
Voor vragen kun je contact opnemen met Tom Spek via telefoonnummer (026) 32 60 111.

Reacties

Cookieinstellingen