Nieuwe opvanglocatie Oekraïense vluchtelingen in Doornenburg

Foto: Gemeente Lingewaard

Door de oorlog hebben veel Oekraïners hulp nodig. Nog steeds komen er vluchtelingen naar ons land toe.

Zij zoeken een plek waar ze langere tijd kunnen blijven. In Lingewaard biedt de gemeente hen een tijdelijk thuis.

Opvang door heel Lingewaard

Het Rijk vraagt ons als gemeente Lingewaard om 234 vluchtelingen uit Oekraïne op te vangen. Op een plek waar ze langere tijd kunnen wonen. De gemeente wil de vluchtelingen zoveel mogelijk spreiden in de hele gemeente. Zij vangt nu Oekraïense vluchtelingen op in Huissen, Bemmel en Gendt. Er wonen in de hele gemeente nu 170 Oekraïense vluchtelingen in gemeentelijke opvanglocaties.

Extra plek nodig

In april opende de gemeente de nieuwe locatie voor vluchtelingen in Gendt aan de Kruisstraat. Hier wonen nu 80 vluchtelingen in een tijdelijke noodlocatie. De gemeente is bezig om het bijbehorende pand te verbouwen. Daar kunnen straks 60 vluchtelingen wonen. Daarnaast stopt het huurcontract van de pastorie Huissen Zand. Ook hier wonen nu 17 vluchtelingen. Dat betekent dat de gemeente voor bijna 40 vluchtelingen een andere plek moeten zoeken.

Opvang in Doornenburg

Aan de Duisterestraat 30 boden we al eerder woonruimte aan verschillende jongeren. Het gebouw heeft veel ruimte. Na verbouwing kan het plaats bieden aan 40 vluchtelingen uit Oekraïne.

Aanvragen vergunning

Het gebruik van het pand voor de opvang van Oekraïense vluchtelingen past niet binnen de regels van het bestemmingsplan. Om dit gebruik mogelijk te maken, moet de gemeente een omgevingsvergunning bouw aanvragen. Normaal mag een gebouw pas in gebruik worden genomen nadat vergunning is gegeven. Maar uit eerdere uitspraken van de rechter weet zij dat ze bij vluchtelingen uit een oorlog de vergunning ook achteraf mag worden verleend. Hier kiest de gemeente nu ook voor in Doornenburg. Zij vraagt de omgevingsvergunning aan voor vijf jaar.

Aanspreekpunt omwonenden op 30 mei

De gemeente informeert de omwonenden tijdens een inloopavond op dinsdagavond 30 mei. Zij zorgt onder andere samen met Stichting Welzijn Lingewaard en Vluchtelingenwerk voor de begeleiding van de vluchtelingen. Zo zorgt zij ervoor dat de vluchtelingen zich zo snel mogelijk thuis voelen. Door het regelen van onderwijs, bieden van taallessen of het begeleiden naar werk. Een locatiemanager houdt contact met de vluchtelingen. Hij of zij wordt ook de contactpersoon voor omwonenden.

Reacties

Cookieinstellingen