Woningbouw Sallandstraat Haalderen

Foto: Gemeente Lingewaard

De gemeente heeft een vergunning aangevraagd voor het planologisch mogelijk maken van 130 woningen en het bouwrijp maken van het terrein aan de Sallandstraat in Haalderen.

Met deze vergunning kan ze ook permanente woningen plaatsen.

Bekijken vergunning

Er ligt vanaf 28 maart een ontwerpvergunning voor het planologisch mogelijk maken van maximaal 130 woningen ter inzage. Iedereen kan hier tot en met 8 mei op reageren. Voor de bouw van de woningen is ook nog een bouwvergunning nodig. Die vraagt woningcorporatie Waardwonen in de loop van dit jaar aan voor de eerste fase van het plan. In de eerste fase gaat het om vijftig flexwoningen.

Woningen

De vijftig flexwoningen blijven 30 jaar staan. We verwachten dat deze in de eerste helft van 2025 klaar zijn. Op deze manier kunnen we zo snel mogelijk iets aan de woningnood doen. De rest van de woningen blijven permanent staan. De gemeenteraad beslist in september of oktober 2024 hoe deze permanente woningen in de tweede fase worden ingevuld. Dit kunnen bijvoorbeeld sociale huurwoningen, betaalbare koopwoningen en/ of dure koopwoningen zijn.

Reageren op ontwerpvergunning

Je kunt de ontwerpvergunning vanaf 28 maart op www.officielebekendmakingen.nl(externe link) vinden. Hier zoek je dan op ‘ODRA23AB2293’. De documenten vind je in de linker kolom onder ‘bekijk documenten’. Als je hierover jouw mening aan het college van burgemeester en wethouders wil geven, kan dat. Dit heet het indienen van een zienswijze. Je kunt dit tot uiterlijk woensdag 8 mei 23.59 uur op drie manieren doen:

  • Digitaal: op de website www.lingewaard.nl/sallandstraat vind je de button ‘zienswijze indienen’.
  • Schriftelijk: in een brief aan het college, Postbus 15, 6680 AA Bemmel.
  • Mondeling: in een gesprek over jouw zienswijzen. Daarvoor kun je een afspraak maken via het Klantcontactcentrum op telefoonnummer (026) 32 60 111.

Meer informatie

Kijk op www.lingewaard.nl/sallandstraat voor alle informatie.

Aanmelden nieuwsbrief
Cookieinstellingen