Inloopavond over Blauweburcht op 8 april

Foto: Sjaak Veldkamp

Samen met verschillende sportverenigingen heeft het college een plan gemaakt voor een nieuwe sporthal in Huissen. De plek voor deze multifunctionele sporthal is bij sportpark de Blauwenburcht.

Onderzoek wijst uit dat de Blauwenburcht de beste locatie is voor een nieuwe multifunctionele sportaccommodatie (MFSA).

Verdere uitwerking

In de zomer van 2023 heeft de gemeenteraad besloten dat zij geld vrijmaakt voor de bouw van het MFSA in Huissen. Momenteel worden de plannen verder uitgewerkt. Net als in de eerdere fase van het project worden ook nu scholen en sportverenigingen intensief betrokken. Zij zijn immers de toekomstige gebruikers van de sporthal. Bij de verdere uitwerking betrekt de gemeente ook buurtbewoners en gaat met omwonenden in gesprek over hun mening over het MFSA. Ook is ze benieuwd naar hun ideeën over zaken als licht, geluid en parkeren.

Inloopavond 8 april

Graag nodigt gemeente Lingewaard jou uit voor een inloopavond over verkeer en parkeren in het gebied rond sportpark de Blauwenburcht op maandag 8 april. Er spelen in dit deel van Huissen verschillende ontwikkelingen, die allemaal gevolgen hebben voor de verkeersafwikkeling en de parkeerbehoefte. Denk aan de bouw van de multifunctionele sportaccommodatie bij de Blauwenburcht en de nieuwbouwplannen bij Driegaarden. Tijdens de inloopavond deelt de gemeente de resultaten van de (verkeers-)onderzoeken die de afgelopen maanden zijn uitgevoerd. Ook presenteert ze het voorlopige ontwerp voor de reconstructie van de Bredestraat-Zuid. Bredestraat-Zuid is het zuidelijke deel van de Bredestraat, tussen de Hoeve en de Muntstraat, inclusief de rotonde.

Verkeer en parkeren in hele gebied

Er is gekozen voor om een inloopavond te organiseren voor de verschillende projecten. Het verkeer stopt namelijk niet bij de grens van een projectgebied. De Bredestraat is bijvoorbeeld een belangrijke ontsluitingsweg voor (toekomstige) bewoners en bezoekers van de Bredestraat, de Blauwenburcht en plan Driegaarden. Daarom is het belangrijk om de gevolgen voor verkeer en parkeren voor het hele gebied in kaart te brengen en hiervoor mogelijke oplossingen te bedenken. We hebben eerder gesproken met wijkorganisatie ’t Zand Binnen-Buiten, wijkplatform Huissen-West en werkgroepen bestaande uit diverse omwonende van de Bredestraat-Zuid en omwonende van het sportpark de Blauwenburcht. De opgehaalde vragen en ideeën zijn meegenomen in de onderzoeken en in het ontwerp.

Praktische informatie

  • Vrij binnenlopen tussen 19.30 uur en 21.00 uur
  • De inloopavond vindt plaats in de Zandse Kerk, Van Wijkstraat 33 in Huissen.
  • Er is geen vast programma: je kunt binnenlopen tussen 19.30 uur en 21.00 uur.
  • Aanmelden is niet nodig en iedereen is welkom.
  • Deskundigen van de gemeente zijn aanwezig om uitleg te geven en jouw vragen te beantwoorden. Ook wethouders Aart Slob en Johan Sluiter gaan graag met jou in gesprek.
  • De inloopavond staat helemaal in het teken van verkeer en parkeren. Andere onderwerpen komen deze avond niet aan bod.

Nog vragen?

Neem contact op met Sterre Damen via e-mail [email protected] of via telefoonnummer (026) 32 60 111.

Aanmelden nieuwsbrief
Cookieinstellingen