ACArnhem op 19 oktober: Omgaan met onbegrepen gedrag bij dementie

Foto: Alzheimer Café

Bij de volgende bijeenkomst van Alzheimer Café Arnhem op 19 oktober wordt onbegrepen gedrag besproken. Mensen met dementie doen soms dingen die we niet begrijpen.

Dit zogenoemde onbegrepen gedrag komt heel vaak voor. Onder onbegrepen gedrag valt al het gedrag van de persoon met dementie dat door deze persoon zelf en/of zijn omgeving als moeilijk hanteerbaar wordt ervaren.

Onbegrepen gedragdementie

Voor onbegrepen gedrag worden verschillende termen gebruikt zoals probleemgedrag, moeilijk hanteerbaar gedrag of veranderend gedrag. Het kan gaan over klagen, repetitief gedrag, (nachtelijke) onrust, loopdwang, snel(ler) boos, argwanend, apathisch en agressief gedrag. Ook stemmingsproblemen zoals depressie, angst, lusteloosheid en prikkelbaarheid, of impulsief en ontremd gedrag kan voorkomen. Om goed met het gedrag om te gaan, is het van belang het gedrag te begrijpen.

De gedragsproblemen kunnen geleidelijk ontstaan of plotseling optreden. Het verloop van onbegrepen gedrag is niet te voorspellen. Het gedrag kan erger worden, redelijk stabiel blijven, maar ook spontaan verminderen. Dementie verloopt bij iedereen anders. En daarnaast is natuurlijk ook elke persoon verschillend. Pas als we de oorzaak van het gedrag achterhalen, kunnen we de juiste aanpak of behandeling kiezen.

Psychogerontoloog

Dr. Pieter Wolswijk, gewezen psychogerontoloog, geeft uitleg over de gedragsveranderingen die kunnen voorkomen, hoe er mee om te gaan en wat dat voor de mantelzorgers en naasten kan betekenen. Er is uiteraard ruim gelegenheid om jouw vragen te stellen.

Coronatoegangsbewijs niet nodig

Je bent van harte welkom op dinsdag 19 oktober in de Rozet Bibliotheek Presikhaaf aan de Laan van Presikhaaf 7 in Arnhem.
Het café begint om 19.30 uur en eindigt om 21.00 uur. De zaal is open vanaf 19.00 uur.
Graag van te voren aanmelden via [email protected] of 06 27 402 335.
De toegang is gratis en de koffie en thee staan klaar. Een coronatoegangsbewijs is niet nodig.

Reacties