Herstel wielen in najaar van start

Foto:

Dit najaar start de gemeente met behulp van subsidie van de provincie  met de uitvoering van de herstelwerkzaamheden voor vier wielen. Het betreft het wiel Klein Holthuizen, de grote en kleine kolk Hoogerbrugge te Huissen en de kolk van Borgers te Angeren. Wielen kennen een rijke geschiedenis. Het zijn bij uitstek elementen die horen bij een rivierengebied met dijken. De wielen komen in de hele regio voor en er is zelfs een wielenfietsroute gemaakt.

Herstelwerkzaamheden
De meeste wielen zijn verwilderd en op basis van een inventarisatie en ontwerpen van Landschapsbeheer Gelderland is gebleken dat op het gebied van cultuurhistorie, ecologie en recreatie een enorme kwaliteitsslag te behalen is.

De wielen worden hersteld volgens de opgestelde ontwerpen. Een van de te verrichten werkzaamheden is het baggeren van de wielen zodat de wielen voldoende diep zijn waardoor de flora en fauna zich kan ontwikkelen. Om slibvorming zoveel mogelijk te beperken wordt er een aantal bomen gekapt om bladval in het wiel te beperken. Alvorens met de uitvoering ervan te beginnen vinden momenteel allerlei vooronderzoeken plaats in het kader van flora en fauna, archeologie, explosieven en milieu.

Bij een van die onderzoeken is bij het wiel Klein Holthuizen de kamsalamander aangetroffen. De geplande herstelwerkzaamheden worden zodanig aangepast dat de leefomgeving van de kamsalamander gewaarborgd blijft.
Uit verdere onderzoeken zal ook blijken welke bomen wel of niet gekapt moeten worden. Bomen die vanwege hun huidige staat om kunnen vallen worden uit veiligheidsoverwegingen gekapt. Daarnaast zullen er bomen worden gekapt om de biodiversiteit in en rondom het water te verbeteren. Door het kappen van bomen krijgt de onderbeplanting de kans om door te groeien en  krijgt het wiel meer licht en zal de waterkwaliteit omhoog gaan.

Alle maatregelen worden binnen de kaders van de Flora- en faunawet uitgevoerd en begeleid. Om te garanderen dat het beheer van de wielen in stand wordt gehouden, worden afspraken gemaakt met de eigenaren.

Fietsroute
Naar aanleiding van het wielenproject is een wielenfietsroute gemaakt. Deze fietsroute is 45 km lang en start bij parkeerplaats De Molenweide aan het Looveer te Huissen. Door deze fietsroute kun je alle aanwezige wielen in de regio bekijken en ontdek je oude verhalen en legendes rondom de wielen. Bij enkele wielen staan ook informatiepanelen.

plaatje-fietsroute

U kunt de fietsroute hier downloaden. Ook is deze ondermeer te verkrijgen bij VVV Lingewaard, aan de Vierakkerstraat 31 te Huissen.

Voor vragen over dit project kunt u contact opnemen met de heer A. Akkerman, 026 – 3260111.

Bron: Gemeente Lingewaard

Ook op de hoogte blijven van ons laatste nieuws via Facebook? Klik hier en druk op de “Vind ik leuk” knop. Liever via Twitter? Volg ons dan via @lingewaardnews