LIJDENSWEG OF LEIDERSWEG?

Foto:

Het woord multifunctioneel wordt op dit moment met veel daadkracht door het college uitgedragen. Je kunt je afvragen of het college zelf ook zo multifunctioneel is. Immers er staan ineens, gelijktijdig, drie multifunctionele centra (MFC’s) op de agenda van Lingewaard, waarover in november meer informatie volgt. Gendt, Bemmel en Huissen staan aan de vooravond van een eigen MFC. Voor Gendt en Huissen is het bijna niet te geloven. Gaat het echt gebeuren?

De toezegging die Gendt in het verleden kreeg, wordt dus eindelijk verwezenlijkt. Het oude Stadhues in Huissen heeft al veel te lang leeg gestaan. Die leegstand heeft veel geld gekost, kan niet anders. Hoe lang is het al geleden dat er werd besloten een nieuw stadhuis te bouwen in Bemmel? En dan het bemmelse. Een dorpszaal tegen de vlakte, de Kinkel sterk verouderd door achterstallig onderhoud en een kerk die uit de “handel” is genomen. Blijkbaar heeft het college daar al een beslissing over genomen, gezien het aftreden van het oude Kinkel bestuur, die niets voelen voor de overgang naar de leegstaande Donatuskerk. Niet getreurd, gewoon een nieuw bestuur gekozen met instemming van het college!

Kortom het was een LIJDENSWEG voor Gendt, Huissen en Bemmel.

In mijn vorige column schreef ik al over de onduidelijkheid van de verdeling der portefeuilles voor de drie wethouders. Ik dacht altijd dat portefeuilles verdeeld worden naar kwaliteiten van wethouders en burgemeester. In Lingewaard dus niet. De ontwikkeling van de drie MFC’s gebeurt dus door drie verschillende wethouders. Zij berijden dus de gezamenlijke LEIDERSWEG.

Hebben ze dat goed gedaan? U mag voor mij het antwoord geven. Positief betekent, het noemen van met succes gerealiseerde grote projecten in de afgelopen 4 jaar. Negatief betekent, ik kan ze niet bedenken.

Hoe dan ook, het heeft er alle schijn van dat Bemmel voorop loopt. Na een aantal slechte jaren draait de Kinkel inmiddels weer goed. Als het zo doorgaat, binnenkort zonder financiële subsidie vanuit de gemeente. Een nieuwe bedrijfsleider en een toenmalig nieuw bestuur hebben goed werk verricht en willen niets liever dan in een gerenoveerde de Kinkel blijven. De Donatuskerk kan voor hun gestolen worden, omdat daar ook nog minder ruimte beschikbaar is.

En de gemeenteraad moest maar blijven vragen om het haalbaarheidsonderzoek en het financiële plaatje van de Donatuskerk. Het haalbaarheidsonderzoek is inmiddels openbaar en werd de gemeente gratis aangeboden. Hoe onafhankelijk is dat onderzoek eigenlijk?

Gemeenteraad, u zou moeten kunnen kiezen tussen twee complete uitwerkingen, Donatuskerk en de Kinkel. Het lijkt erop dat het college al heeft gekozen en de Kinkel niet meer aan bod komt. Transparantie is ver te zoeken. Wat steekt hier achter, dat de Donatuskerk zo snel mogelijk door moet gaan, terwijl er voldoende argumenten zijn om te kiezen tussen de Kinkel en de kerk? Het zou me niet verbazen als eerdaags de schop voor de kerk al de grond ingaat.

Heeft men soms al een bestemming voor de grond van de oude de Kinkel? Zijn er misschien al principe afspraken gemaakt? Kom op college, toon transparantie!

Stiller is het rond de Providentia in Gendt. Daar hoeft niet gekozen te worden. Slechts de uitwerking en het financiële plaatje zijn hier belangrijk. Of zou het ook nog iets uitmaken hoeveel geld Bemmel nodig heeft voor de Donatuskerk? En natuurlijk ben ik ook benieuwd in welke plaats men het eerst begint?

Tot slot het oude Stadhues in Huissen. Het is bijna niet te geloven, maar zal de bibliotheek er 1 januari 2014 echt intrekken? 1 Maart 2014 dient het huidige contract weer verlengd te worden of op tijd opgezegd te zijn. Wethouder Telder heeft, als het goed is, inmiddels met het bestuur van de bieb gesproken. Althans, dat heeft hij enige tijd geleden al aangekondigd. Hij heeft ons echter al eerder teleurgesteld voor wat betreft het nakomen van zulke afspraken. Hoe dan ook, er is nog niets bekend over de bieb. Net zo min als over een eventuele raadszaal in het Stadhues. Het is nog steeds een groot raadsel waarom er geen raadszaal is gebouwd bij het nieuwe stadhuis in Bemmel. Dat kan nu dus goedgemaakt worden in het oude Stadhues. Ook al omdat de huidige vergaderzaal in Huissen door de slopershamer zal verdwijnen.

Het centrumplan Huissen slaapt dus nog steeds als Doornroosje.

Bij dat centrumplan hoort ook de nieuwbouw van AH. Over 4 jaar moet dit gerealiseerd zijn. Immers de noodwinkel moet dan van de Molenweide verdwijnen. Uitstel is niet mogelijk volgens wethouder Telder.

Bij de Raad van State loopt echter nog een zaak tussen de Jumbo en AH. Jumbo wil dat de tijdelijke vergunning wordt ingetrokken, omdat de verhuisde oude AH van de markt naar de Molenweide twee keer zo groot is geworden. Binnenkort volgt de uitspraak. Het is te hopen dat de problemen voor de gemeente niet nog groter worden. Dan is de LIJDENSWEG niet meer te overzien!

Tot volgende week, dan weer een column over de huidige stand van zaken met betrekking tot de komende gemeenteraadsverkiezingen.

Bert Gerritsen

————————————————————————————————————————

Wilt u reageren? Dit kan via [email protected] of het reactieveld onderaan deze column.

———————————————————————————————————————–

‘Bert Gerritsen is inwoner van Lingewaard en afkomstig uit het bedrijfsleven. Hij streeft naar een eerlijke, open en duidelijke communicatie binnen de Lingewaardse politiek. Hij schrijft deze column op persoonlijke titel, zijn mening is niet per definitie die van lingewaard.nieuws.nl’.

———————————————————————————————————————-

Ook op de hoogte blijven van ons laatste nieuws via Facebook? Klik hier en druk op de “Vind ik leuk” knop.

Liever via Twitter? Volg ons dan via @lingewaardnews.

Klik HIER wanneer u zich wilt aanmelden voor de nieuwsbrief.

Reacties

Cookieinstellingen