KRIJGT BEMMEL OOK EEN “TROLLEY-SOAP”?

Foto:

Dinsdagmiddag was ik even bij de Kinkel en maakte o.a. gebruik van het toilet. Wat een vooruitgang met de oude toiletten. Ik dacht bij mijzelf, als de rest nu ook eens wordt aangepakt, dan is het toch een prima multifunctioneel gebouw! Vlak daarna drukte bedrijfsleider Albert ter Burg mij een kopie van een brief met een bijlage in de handen.

De brief betrof een schrijven aan het College van B & W betreffende het standpunt van het Kinkelbestuur over het Kerkplan en de bijlage over een risicoanalyse van het Kerkplan.

Het was me snel duidelijk, er is leven in de brouwerij in het toch altijd rustige Bemmel. Er doen zich huissense taferelen voor, een jaar geleden begon immers alle ellende rond de Trolley-soap!

Er was vroeger een bestuur van de Kinkel, die de bedrijfsleider niet goed in de hand kon houden. Bedrijfsleider weg, bestuur weg. Hoge schuldenlast.

Nieuw bestuur, nieuwe bedrijfsleider. Langzaam ging het weer beter, ook financieel. Ook het college kon goed door één deur met het nieuwe bestuur en langzaam kwamen gesprekken op gang voor een nieuw MFC in de Donatuskerk of renovatie van de bestaande de Kinkel. Het college en dat bestuur groeiden echter wat uit elkaar over de nieuwe plannen. Gevolg, bestuur trad in september 2013 af.

Het college treurde niet, in een mum van tijd was er een nieuw Kinkelbestuur. Het college kon daar goed mee leven, immers dat aangetreden bestuur (begin oktober) zag de voorkeur van de gemeente voor het Kerkplan ook wel zitten. Na een korte inwerkperiode kwamen zij echter tot de conclusie dat renovatie van de Kinkel veel ruimer en voordeliger is.

Het college van Lingewaard had inmiddels een informatieavond voor inwoners georganiseerd op maandagavond 25 oktober 2013. Het laatste Kinkelbestuur, waar het college zo goed mee kon leven, kwam niet aan het woord. Immers, razendsnel is er een stichting i.o. uit de grond gestampt. Deelnemers zijn, Stichting Muziekgezelschappen Bemmel (SMB), bemmelse ouderenorganisaties, Top Bemmel en Theo Rikken met zijn carnavalsvereniging. Kunt u het nog volgen?

Twee weken geleden schreef ik al een column over de drie MFC’s in Gendt, Bemmel en Huissen. Daarin stelde ik de vraag “heeft men soms al een bestemming voor de grond van de Kinkel, zijn er misschien al principe afspraken gemaakt?”

Dit gaat er nu wel erg op lijken. Waarom ik dit denk? Dinsdagmorgen las ik op twitter het volgende tweet bericht van fractievoorzitter Henry Peren van de PvdA: “Cultureel centrum in de kerk kan een verrijking voor kern Bemmel zijn. Mits financieel goed onderbouwd”. Ik twitterde terug: “Aanpassing van de bestaande de Kinkel is van tafel? Schone taak voor de raad financiën voor de 3 MFC’s goed door te lichten”. Daar kwam het volgende antwoord van Henry Peren op: “Met de opbrengst van het Kinkelterrein kunnen we ook het Stadhues nog gedeeltelijk financieren”.

Denkt Peren nu echt dat Huissen op de knieën gaat als dank voor deze eventuele sponsoring? En waar haalt hij de wijsheid vandaan dat het Kinkelterrein wordt verkocht? Blijkbaar weet de raad al veel meer en is de actie van het huidige Kinkelbestuur zinloos. Zijn er toch al zaken gedaan en/of afspraken gemaakt?

Het éénzijdige haalbaarheidsonderzoek is blijkbaar genoeg om te beslissen. En het financiële nadeel van het Kerkplan neemt het college op de koop toe. En dan praat ik nog niet over het afvloeien van een aantal personeelsleden van de Kinkel! En wat te zeggen van het aantal m2 dat de SMB nodig denkt te hebben in de kerk. Of gaan zij niet naar die kerk en hebben ze een andere strategie om hun ambitieuze plannen voor hun Nootgebouw alsnog te verwezenlijken? (zie hun website). Is er nog wel ruimte voor anderen, als de SMB ook naar de kerk gaat?

Kortom, veel vragen rondom de plannen van het college. En dan zijn ook nog eens de plannen van Gendt, Bemmel en Huissen financieel met elkaar verweven. Dit is vragen om problemen! Wie mag het eerst beginnen? Is voor iedere woonkern hetzelfde bedrag beschikbaar? Hoe is de verhouding tussen de beschikbare m2 en het aantal inwoners per woonkern? Zo zij er nog veel vragen te verzinnen.

Volgende week maandag– en woensdagavond zijn er dus de informatieavonden in Huissen en Gendt over de MFC’s.

Financieel is alles al in de gemeentebegroting opgenomen. Op 7 november 2013 is er een Politieke Avond over die begroting en de week daarna de Begrotingsraad.

Het is kort dag en er zijn nog vele vragen die opgelost moeten worden. De vraag van de Kinkel om een onafhankelijk haalbaarheidsonderzoek is alleszins reëel. Verder is het aan de raad of zij akkoord gaat met de nu nog wazige voorstellen van het college. Laat de raad het weer zover komen als met de trolley? Kan me niet voorstellen, een ezel stoot zich immers niet tweemaal aan dezelfde steen.

Mochten de tegenstellingen in Bemmel toch hoog oplopen tussen de voor- en tegenstanders van het Kerkplan, dan weten ze in Huissen heel goed hoe je een petitie in elkaar kunt draaien. In de uiterste nood kan de raad altijd nog beslissen een referendum te houden. De fractieleiders Pierre Cuypers van D66 en Henry Peren van de PvdA hebben de nodige ervaring daarmee!

Waarom een vergelijking tussen de huidige situatie in Bemmel met de trolley-soap vorig jaar in Huissen? Begin 2012 legde wethouder Telder zich namelijk vast voor de trolley bij de stadsregio Arnhem-Nijmegen. Daarna informeerde hij het college en de raad kon niet anders dan meegaan. In Bemmel lijkt het er nu op dat alleen het Kerkplan bespreekbaar is. Ondanks de toegezegde transparantie vanuit het college, is een haalbaarheidsonderzoek naar een renovatie van de huidige de Kinkel niet bespreekbaar voor het college. Logische gedachte daarachter is, dat er al vergaande afspraken zijn gemaakt met derden, zoals wethouder Telder bij de trolley deed.

Het is toch veel logischer om zowel van de kerk als de Kinkel een onpartijdig haalbaarheidsonderzoek uit te laten voeren over de kosten, aantal m2, akoestiek enz. enz. Dan is de keuze voor de bevolking, de raad en partijen toch veel makkelijker in vergelijking met het huidige schimmenspel.

En daarbij komt ook nog het tijdstip. We staan vlak voor nieuwe verkiezingen. Laat de MFC’s maar inzet worden van alle politieke partijen voor de volgende verkiezingen. Die paar maanden maakt nu ook niets meer uit. Nu forceren heeft alleen maar als doel om toch een succesje te boeken over de laatste bestuursperiode. Leuk om op je conduitestaat bij te schrijven! Het is toch zeker veel positiever en sympathieker om een volgende coalitie zelf te laten kiezen. Jammer dat de hoge heren zelf niet met deze oplossing komen. Of is dit niet meer mogelijk? Zijn de informatieavonden over de MFC’s gewoon een farce en zijn er al bindende afspraken/toezeggingen gedaan?

Journalist Job van der Meer van de Gelderlander deed woensdag een rake uitspraak in zijn analyse, “er is nog niet voor het kerkplan gekozen, maar alles duidt erop dat met het kerkplan in een fuik gezwommen wordt”.

Huidige de Kinkel, veel wijsheid in deze ongelijke strijd!

Tot volgende week!

Bert Gerritsen

————————————————————————————————————————

Wilt u reageren? Dit kan via [email protected] of het reactieveld onderaan deze column.

———————————————————————————————————————–

‘Bert Gerritsen is inwoner van Lingewaard en afkomstig uit het bedrijfsleven. Hij streeft naar een eerlijke, open en duidelijke communicatie binnen de Lingewaardse politiek. Hij schrijft deze column op persoonlijke titel, zijn mening is niet per definitie die van lingewaard.nieuws.nl’.

———————————————————————————————————————-

Ook op de hoogte blijven van ons laatste nieuws via Facebook? Klik hier en druk op de “Vind ik leuk” knop.

Liever via Twitter? Volg ons dan via @lingewaardnews.

Klik HIER wanneer u zich wilt aanmelden voor de nieuwsbrief.

Reacties