Paardenhouders gezocht voor biodiversiteitsonderzoek ‘Paard en Natuur aan huis’

Een nieuw onderzoek roept paardeneigenaren met paarden aan huis uit heel Nederland op om actief te helpen met het in kaart brengen van de biodiversiteit in de paardensector. Hiervoor kunnen paardeneigenaren op hun eigen erf in de rol van onderzoeker kruipen. Dit is mogelijk omdat biodiversiteit zich al goed laat bepalen door het aantal verschillende (kleine) landschapselementen te tellen, bijvoorbeeld het aantal bomen, blijvende rommelhoeken, heggen of nestkasten.

Robin Food Coalitie wil doorbraak voor inclusieve landbouw in Nederland forceren

Nederland loopt ver achter op de Europese ambities voor biologische landbouw (25 procent in 2030) en de Europese verplichting tot duurzame impactrapportage (stapsgewijs vanaf 2025). De overheid lijkt verlamd. Daarom bundelen duurzame koplopers als Vivera, Eosta, Hak, Udea, Odin, Tradin en Yumeko, samen met belangenorganisaties als Urgenda, Bionext en Caring Farmers nu hun krachten in de Robin Food Coalitie.

Circulair en duurzaam Lingewaard: afvalspecial lente

Hoewel de lente officieel al eventjes begonnen was, laat het zonnetje zich dan nu toch echt wat vaker zien. Heerlijk! Voorjaar betekent ook: de voorjaarsschoonmaak. En dat zorgt mogelijk voor wat grofvuil of textiel. Op de afvalwijzer lees je waar je met jouw afval heen kunt (zie beneden). Snoeihout, grofvuil en wit- en bruingoed haalt de gemeente een aantal keer per jaar bij jou op. In de kalender lees je wanneer de gemeente bij jou langskomt.

Het broedseizoen van zwartvoetpinguïns zit er weer op

Waar de meeste vogelsoorten zich weer voorzichtig op het voorjaar oriënteren, zit het broedseizoen van de zwartvoetpinguïns in Koninklijke Burgers’ Zoo er alweer op. Deze pinguïnsoort leeft in het wild langs de kusten van Zuid-Afrika en Namibië en broedt normaliter twee keer per jaar in Arnhem: in september en januari. Dierverzorgers plaatsen donderdag 6 april 2023 acht jonge pinguïns terug voor de schermen nadat de jonge vogels geslaagd zijn voor hun voercursus achter de schermen.

Statue Sunday in Arnhem in reactie op IPCC-rapport

De Arnhemse afdeling van Extinction Rebellion doet vanaf zondag 2 april mee aan het initiatief Statue Sunday. Ze zullen standbeelden van wetenschappers, politici en andere prominenten blinddoeken. Daarmee eisen ze dat huidige politici en bestuurders de waarheid vertellen over de klimaatnoodtoestand en adequate maatregelen nemen na aanleiding van publicatie van het recente rapport van het Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC).