Begroting Waterschap Rivierenland: prioriteit bij bescherming tegen hoogwater

Afhankelijk van het type huishouden nemen de waterschapslasten in 2022 toe tussen de 2,2 procent en de 4,3 procent ten opzichte van 2021. De stijging is naast de prijs- en loonontwikkeling een rechtstreeks gevolg van de maatregelen die Waterschap Rivierenland neemt ter bescherming tegen overstromingen en het zorgen voor voldoende en schoon water in het rivierengebied en de toegroei naar een kostendekkende belastingopbrengst.