Achtste groepers snappen het politieke spel beter dan menig raadslid

Foto: Lingewaard Nieuws

“Ik ben zenuwachtig” klonk het in de gang. Kinderen van groep 8 van IKC Sterrenbos stonden vanmorgen in Huissen in de ontvangstruimte van de oude raadsvergaderzaal van de gemeente Lingewaard. Daar vond voor de tweede keer in Lingewaard een openbare vergadering plaats van de kinderraad. Kinderburgemeester Britte Brinkhof, ook van groep 8, hanteerde de voorzittershamer en opende lachend de vergadering.

Burgemeester Marianne Schuurmans begrijpt dat eerst de opgebouwde spanning bij de jonge raadsleden weggenomen moet worden en geeft iedereen de kans zijn of haar woordje te doen in de speciale microfoons. Deze eerste kans aan iedereen om de stem te laten horen doet wonderen, want daarna is er opperste concentratie.

De onderwerpen betreffen zwerfafval, hangplekken, speeltoestellen en een Pannaveldje. De onderwerpen zijn door de kinderraadsleden zelf aangedragen. De ambtelijke organisatie heeft alle ideeën en vragen bekeken en van een uitgebreid antwoord voorzien.

Voorbeeld functie

Daarna volgde een proces waar menige gemeenteraad een voorbeeld aan kan nemen. Niet alleen goed luisteren naar elkaar, er werd ook over de grenzen van het eigen schoolplein heen gekeken. Iedere keer stonden ze stil bij de vraag, wat hebben andere kinderen, jonger of ouder of uit een andere buurt aan onze oplossing?

De toehorende raadsleden van D66, GroenLinks, VVD, Lokaal Belang en Lingewaard Nu, die dit keer plaats hadden genomen op de publieke tribune, waren merkbaar onder de indruk van de debatstijl van de kinderraad. Toen kinderraadslid Rowin heel open aangaf van standpunt te willen veranderen omdat hij geluisterd had naar de anderen, werd door menig raadslid overwogen dit kinderraadslid het partijlidmaatschap voor het leven aan te bieden.

Veel oplossingen

Het was niet alleen de debatstijl die opmerkelijk was, de kinderraad bleek een onuitputtelijke bron van out of the box denken te zijn. Zij wisten oplossingen aan te dragen waar de ambtelijke organisatie totaal niet bij stil had gestaan. Waarom komt er bijvoorbeeld geen extra bak onder een vuilnisbak wanneer mensen de spullen er toch altijd precies naast gooien?

Britte wist de sfeer de gehele vergadering goed te houden, zelfs toen het geknisper van de snoeppapiertjes de focus dreigde te verminderen. De vergadering werd lekker onderbroken voor een groepsfoto buiten.

Na de pauze werd vergaderd over het voetbalveldje bij de school of een Pannaveldje bij het Slingerbos.

Onfrisse maandagochtend bij IKC Sterrebos

De aanwezige wethouders van jeugd en sport, Witjes en Janssen, maar ook de gebied coördinatoren leerde dat de maandagochtenden bij IKC Sterrebos niet echt aangenaam waren. De, bij de school geplaatste, dug-out lag dan vol met allerlei afval waar je basisschoolleerlingen liever niet mee confronteert, maar ook rook die dug-out heel onfris. De wethouder beloofde een buurtwerker langs te sturen om in gesprek te gaan met de gebruikers van die dug-out in het weekeinde.

Boter bij de vis

Deze boter bij de vis aanpak kan dan ook als een belangrijke succes factor gezien worden van de kinderraad, er wordt niet alleen gepraat en goed geluisterd er wordt ook daadwerkelijk uitvoering gegeven. Op deze wijze kunnen de kinderraadsleden zien dat meedenken in Lingewaard effect heeft.

Leden van de kinderraad

Deze voltallige kinderraad bestaat uit: Anne, Aren, Beau J. Beau S., Bo A, Bob, Britte (voorzitter), Daan, Evi, Fleur, Iris, Jeroen, Jochem, Jolijn, Jorg, Sven, Julie, Kim, Maxime, Mees, Milan, Miriam, Nick, Rowin, Ruud, Signe, Tessa en Tristan.

Reacties